Santi Nurul Fianti, M.Kom.
NIDN/NIDT: 2017118501
NIP:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Pangkalan Batang, 17 November 1987
Agama: Islam
Pendidikan: S2
Jurusan: Ilmu Komputer
Jabatan Fungsional: Lektor
Program Studi: Komunikasi dan Penyiaran Islam
Alamat : Pangkalan Batang, Bengkalis